မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္စနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္စနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

၂၀၁၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္ ၂၀၁၇ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႕တြင္ Omnivent ကုမၸဏီမွ Mr. Errol van Groenewoud သည္ အဆင့္ျမင့္သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ခုကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ Mr Errol ႏွင့္အတူ Advance Consulting မွ ေဒၚသီမာ၀င္းမွ...
ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္

ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃- ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခု ဒတ္ရွ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္စစ္၀န္ Mr. Frederik Heijink၊ လက္ေထာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒၚေအးေအးႏြယ္တို႕သည္၊ Advance Consulting မွ Mr. Frank Joosten ႏွင့္ ေဒၚသီမာ၀င္းတို႕ႏွင့္အတူ မေကြးေဒသရွိ East-West Seed ကုမၸဏီ၏...
VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသို႕ လည္ပတ္ေရာက္ရွိျခင္း

VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသို႕ လည္ပတ္ေရာက္ရွိျခင္း

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕အထိ နယ္သာလန္နိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စကၤာပူအေျခစိုက္ အမ်ားပိုင္ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္သည္႕ Yoma Strategic Holdings Ltd.,...
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT အစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT အစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

Advance Consulting မွ Frank Joosten Joosten သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑အတြက္ ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ၏ပံ့ပိုးမႈ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို...
ဒတ္ရွ္ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ Bejo မွ ျမင္းျခံရွိ ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ဒတ္ရွ္ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ Bejo မွ ျမင္းျခံရွိ ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြားေရာက္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ Bejo Zaden (De Groot en Slot) ကုမၸဏီမွ Mr. Rob Bekker သည္ ျမင္းျခံေဒသရွိ ၾကက္သြန္နီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္႕ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထြက္ရွိမႈမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ Mr Rob Bekker သည္ Advance Consulting မွ Ms. Jasna...