သတင္းမ်ား

ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ေတာင္သူလယ္သမားၾကီးမ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္မ်ားအတြက္ ပိုုးသတ္ေဆးသံုုးစြဲေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစေရး၊ ေစ်းႏွႈန္းသင့္ေတာ္ဆံုုး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုး၊ သံုုးစြဲသူႏွင့္ စားသံုုးသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ၾကြင္းနည္းျပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု...

read more
Omnivent Techniek မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈစနစ္ (၂) စံုကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေပးပို႔ျခင္း

Omnivent Techniek မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈစနစ္ (၂) စံုကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေပးပို႔ျခင္း

Omnivent Techniek သည္ VegImpact ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈ စနစ္ (၂) စံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မၾကာေသးမီက ေပးပို႔ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၾကက္သြန္နီ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ (ပံု ၁ တြင္ ႐ႈ) VegImpact ႏွင့္ Omnivent တို႔သည္...

read more
ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း

ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း

Bejo ကုမၸဏီမွ မစၥတာ Rob Bekker သည္ နယ္သာလန္နိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာျပီး Advance Consulting မွ တာ၀န္ခံ၊ PRIME Agri မွ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အတူ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႕က မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းျခံခရိုင္၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးရံုးတြင္ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း...

read more
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ VEG CAP ၏ကၽြမ္းက်င္ဆရာျဖစ္သင္တန္း က်င္းပ

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ VEG CAP ၏ကၽြမ္းက်င္ဆရာျဖစ္သင္တန္း က်င္းပ

VEG CAP ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာျဖစ္သင္တန္း ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟဲဟိုျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၉ ရက္ေန႕အထိ ၅ ရက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Wageningen တကၠသိုလ္ႏွင့္ အပင္သုေတသနအဖြဲ႔မွ စိုက္ပ်ိဳး ေရး သုေတသနပညာရွင္ Mr. Derk...

read more
ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမားနီ ခရမ္းခ်ဥ္ေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္သူေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ျပီးစီးျခင္း

ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမားနီ ခရမ္းခ်ဥ္ေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္သူေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ျပီးစီးျခင္း

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႕၊ အဂၤါေန႕က မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ East West Seeds (EWS) ေခၚ ျမားနီ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ နည္းပညာျဖန္႕ျဖဴးေရးအဖြဲ႕ (Knowledge Team) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ေတာင္သူေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္သူ ၆၅ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတာင္သူေလ့လာ...

read more
သံုးခြျမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ားအား ေရႊသီးႏွံ မိုဘိုင္းApp မိတ္ဆက္ျခင္း

သံုးခြျမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ားအား ေရႊသီးႏွံ မိုဘိုင္းApp မိတ္ဆက္ျခင္း

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ Impact Terra၊ East-West Seed ႏွင့္ Bright Light ကုမၸဏီတို႕ ပူးေပါင္း၍ သံုးခြျမိဳ႕နယ္မွ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ Impact Terra ကုမၸဏီသည္ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊...

read more
မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္စနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္စနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

၂၀၁၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္ ၂၀၁၇ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႕တြင္ Omnivent ကုမၸဏီမွ Mr. Errol van Groenewoud သည္ အဆင့္ျမင့္သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ခုကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ Mr Errol ႏွင့္အတူ Advance Consulting မွ ေဒၚသီမာ၀င္းမွ...

read more
ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္

ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃- ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခု ဒတ္ရွ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္စစ္၀န္ Mr. Frederik Heijink၊ လက္ေထာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒၚေအးေအးႏြယ္တို႕သည္၊ Advance Consulting မွ Mr. Frank Joosten ႏွင့္ ေဒၚသီမာ၀င္းတို႕ႏွင့္အတူ မေကြးေဒသရွိ East-West Seed ကုမၸဏီ၏...

read more
VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသို႕ လည္ပတ္ေရာက္ရွိျခင္း

VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသို႕ လည္ပတ္ေရာက္ရွိျခင္း

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕အထိ နယ္သာလန္နိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စကၤာပူအေျခစိုက္ အမ်ားပိုင္ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္သည္႕ Yoma Strategic Holdings Ltd.,...

read more